Ваня Стойчева е професионален музикант, който се обръща и към издателска дейност в средата на живота си. Целият й досегашен живот е посветен на непрекъснато изследване на духовното. Тя е завършила всички нива на системата на Мирзакарим Норбеков, както и първата Мастерская, водена лично от него; има 8 степени в различни видове Рейки, преминала е [...]

Марк Алън е международно известен автор и президент на “Ню Уърлд Лайбръри” (Библиотека Нов Свят) – издателство, което основава в съдружие с Шакти Гауейн през 1977. Той е повел компанията от финансово скромното й начало до сегашния й статус на едно от водещите независими издателства в САЩ. Марк е също така известен музикант и композитор, [...]

Александър Свияш е автор на повече от десет бестселъри, които излизат в рекордни тиражи както в Русия, така и в чужбина. Известен писател, психолог, парапсихолог и кандидат на техническите науки. Президент на Центъра за позитивна психология „Разумен път“, главен редактор на списание „Разумен Свят“.

bgen