Ваня Стойчева е професионален музикант, който се обръща и към издателска дейност в средата на живота си. Целият й досегашен живот е посветен на непрекъснато изследване на духовното. Тя е завършила всички нива на системата на Мирзакарим Норбеков, както и първата Мастерская, водена лично от него; има 8 степени в различни видове Рейки, преминала е през всички нива на курса по Акашови записи, дипломирайки се със специално отличие.

Земната й професия на музикант, който свири по луксозни хотели и кораби, я отвежда до най-различни точки по света. Изследвайки разнообразните традиции и култури по Земята, тя развива един наистина космополитен поглед върху живота.

Ваня показва и литературен талант от най-ранна възраст. Езиковите си познания по руски и английски тя прилага в първите си преводни книги от Александър Свияш и Марк Алън.

Тази година Ваня направи и първия си дебют като автор с книгатаЗа Възнасянето – моята част от пъзела„. В тази творба тя проследява своя път в духовното, като описва как да прилагаме на практика – в реалния живот, вдъхновенията и мъдростта на висшите селения.

Една от мечтите на Ваня е да създаде в България мрежа от хора с нов начин на мислене, които да прилагат неуморно в бита си високите идеали на братството, взаимопомощта, равномерното разпределение на изобилието, радостта от творчеството, взаимната любов, осъзнатото единство.


bgen