Александър Свияш е автор на повече от десет бестселъри, които излизат в рекордни тиражи както в Русия, така и в чужбина. Известен писател, психолог, парапсихолог и кандидат на техническите науки. Президент на Центъра за позитивна психология „Разумен път“, главен редактор на списание „Разумен Свят“.

bgen