Начало

     Издателска къща Фариел предлага с вдъхновение един букет от качествени и разнообразни четива. Ние високо ценим и се интересуваме от добрата книга в който и да било жанр и все пак личните ни предпочитания клонят към онези творби, които би могло да поведат към по-добро не само отделния човек, но и света като цяло.

    Поставили сме си две основни цели. Първо – да предложим на читателите един максимално качествен във всяко отношение продукт. Второ – чрез личния си пример да покажем новото лице на бизнеса – дейност, която служи на високо хуманни цели като носи изобилие и радост на участващите.

Нови книги

 

За възнасянето Какво да сторим,
когато нещата
не вървят така,
както ни се иска
Всичко за брака Типът ЗЕТ – наръчник
по успех за
мързеливци
bgen